Nowe przepisy drogowe w roku 2023 – o tym musisz wiedzieć!

Nowe przepisy drogowe w roku 2023 – o tym musisz wiedzieć!

Wraz z nowym rokiem 2023 wejdą w życie nowe przepisy drogowe dotyczące jazdy samochodem, wzmożonej kontroli przeglądu technicznego i zmian stawek egzaminów na prawo jazdy. Głównie to będzie obowiązywać sprawdzenia technicznego stanu pojazdu, nowego systemu egzaminowania diagnostów oraz także stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Również zostaną nałożone baczniejsze kontrole na stację kontroli pojazdów. Czy będą większe kontrole podczas sprawdzania przeglądów technicznych? Czy egzamin na prawo jazdy będzie droższy w nowym roku? W poniższym artykule opisane zostały nowelizacje przepisów drogowych oraz nowe regulacje podczas zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Jakie będą nowe przepisy drogowe?

Nowe prawa drogowe będą aktualizowane do kilku razy w ciągu przyszłego roku. Osoby jeżdżące autami dostawczymi czy tiramisu będą musiały zapoznać się z przepisami dotyczących taryfikatorów drogowych. Kierowcy mogą spodziewać się nowych cen napraw samochodu poprzez czynniki eksploatacyjne. Według Ministra Infrastruktury wejdzie przepis, który ujednolicić sprawdzanie pojazdów pod kątem obowiązkowego przeglądu technicznego, co rocznego. Co ciekawe, więcej trzeba będzie zapłacić też za usunięcie z parkingu niestrzeżonego pojazdu przez lawetę. Jeżeli chodzi o stawki za holowanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oscylują one w granicy 52 złotych za dobę (przechowywanie) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Stawki wynoszą kilkanaście złotych więcej niż w 2022 roku. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie prawidłowych badań technicznych zostanie specjalny organ, na czele którego będzie stał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Poprzednio robił to Starosta, również obecny w tym nadzorze. W 2023 roku zostanie też stworzony Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych, który będzie wymieniał się informacjami i danymi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską.

Egzamin na prawo jazdy w 2023 roku – co nowego?

Od pierwszego stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym z dnia 13 grudnia 2022 roku, pozycja 2589, Ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku. Główne jej założenia to będzie, że wysokość opłaty za egzamin państwowy będzie odpowiedzialny sejmik wojewódzki. Maksymalna kwota za egzamin teoretyczny nie będzie mogła przekroczyć pięćdziesiąt złotych, a za część praktyczną dwieście złotych w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem, oraz dwieście pięćdziesiąt złotych w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. Według tej ustawy ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” Jak widać, rok 2023 przyniesie więc sporo zmian dla kierowców – również początkujących!

Udostępnij post